Hållbart välmående 

innifrån & ut

Jag visar dig och temet till en förståelse som lockar fram det bästa ur var och en.

GE VÄLDEN DET BÄSTA AV DIG


Livet är fantastiskt och erbjuds alltid till 100%, men tyvärr missar många människor det på grund av bland annat stress, oro och tvivel.

För många verka detta vara orsaker som hindrar till ett levande liv.

Men tänk om detta är ett missförstånd?


Jag visar dig och ditt team till nya perspektiv och en ny förståelse för hur vi alla fungerar mentalt. Det öppnar för oanad kapacitet både inidividuellt och för team.

Coachning


Jag visar dig mot klarhet, nya perspektiv och insikter genom att lyssna på djupet, ställa kärnfulla frågor och påminna dig om nyckeln till kapacitet och välmående.

"Hon var proffessionell, lyhörd och hade ett varmt bemötande. Efter att genom åren ha träffat både kuratorer, psykologer och terapeuter så kan jag ärligt säga att Mia nog var den som lyckades hjälpa mig mest....!"


Linda

"Ödmjuk, pricksäker, inkännande, medkännande, intuitiv. Mia har gett insikter som jag kommer ha nytta av i resten av mitt liv."


Ulrika

"Klockrent! Jag hade inte kunnat föreställa mig att det skulle kunna vara så effektivt. Mias engagemang, i kombination med hennes lättsamhet, är verkligen ovärderligt."


Elisabeth

För företag och organisationer

Facilitering


Jag leder mötesprocesser och underlättar för grupper att skapa tydlighet, delaktighet och effektivitet. Som facilitator hjälper jag grupper att komma framåt i diskussioner och skapa rörelse mot gemensamma mål.

Facilitera = befrämja, förenkla, underlätta.

"Vi hade nöjet att ha Mia Falk som processledare när vi under en förmiddag höll team workshop i vår styrgrupp med fokus att skapa tydlighet i våra roller och skapa en starkare gemenskap. Mia var hjärtligt engagerad från allra första början.Hon styrde vant och tryggt oss igenom hela processen, även i för- och efterarbetet. Tack vare henne skapades under dagen ett accepterande klimat där alla kunde komma till tals, samt att vi gick därifrån med tydlighet i våra roller, en större gemenskap och en konkret handlingsplan.

Att det dessutom blev många skratt är en uppskattad bonus. Vi rekommenderar Mia varmt!"


Josefine Thorén, Fungeramera/DHS Helsingborg